Huraikan Dua Komponen Utama Strategi Pengurusan Modal Kerja

Syarikat mesti mengukur risiko, mengembangkan, dan kemudian melaksanakan strategi untuk mengekalkan aliran tunai positif. Strategi ini disebut strategi pengurusan modal kerja. Matlamat strategi pengurusan modal kerja yang cekap adalah mengimbangkan aset semasa dengan liabiliti semasa sehingga syarikat dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mengekalkan perbelanjaan operasi. Dua komponen utama strategi pengurusan modal kerja adalah aset semasa dan liabiliti semasa.

Aset semasa

Aset semasa adalah barang yang dapat diubah menjadi wang tunai dengan cepat. Contoh aset semasa adalah tunai, pelaburan jangka pendek, inventori dan akaun belum terima. Akaun belum terima mesti dikumpulkan tepat pada masanya. Semakin cepat anda menerima wang yang terhutang, semakin cepat ia dapat dilaburkan semula untuk memperoleh keuntungan. Pengurusan inventori yang berkesan juga penting. Tujuannya adalah untuk mempunyai inventori yang mencukupi untuk menyelesaikan pesanan tetapi tidak berlebihan. Inventori yang berlebihan menimbulkan kos tambahan seperti membayar ruang simpanan dan kerosakan inventori.

Liabiliti Semasa

Sebuah syarikat biasanya menanggung liabiliti dalam tempoh operasi untuk memenuhi anggaran operasinya. Contoh liabiliti semasa adalah pembelian inventori, gaji pekerja, cukai dan akaun yang perlu dibayar. Pendapatan yang belum diperoleh juga dianggap sebagai tanggungan semasa, yang bermaksud anda telah dibayar untuk barang atau perkhidmatan tetapi belum menghantar produk. Secara amnya, liabiliti semasa dijangka dibayar dalam jangka masa satu tahun.

Aliran Tunai Positif

Aliran tunai positif adalah asas yang digunakan oleh pelabur dan pemilik untuk mengukur strategi pengurusan tunai syarikat. Aliran tunai yang positif secara sederhana bermaksud lebih banyak wang masuk daripada keluar. Aset semasa mesti melebihi liabiliti semasa untuk mengekalkan aliran tunai positif. Mengawal inventori, aset semasa, adalah kaedah penting untuk mengawal kedudukan aliran tunai syarikat. Nota jangka pendek yang perlu dibayar, liabiliti semasa, juga mempengaruhi aliran tunai positif syarikat. Membiarkan wang anda tetap dilaburkan dan menarik faedah sehingga perlu membayar nota yang perlu dibayar adalah kaedah penting untuk meningkatkan aliran tunai.

Analisis

Analisis berkala mengenai aset dan liabiliti arus syarikat diperlukan untuk mengekalkan strategi pengurusan modal kerja yang berkesan. Strategi pengurusan modal kerja yang berkesan akan mengambil kira peristiwa yang tidak diambil seperti perubahan di pasaran dan aktiviti pesaing. Mencari kaedah untuk meningkatkan pendapatan penjualan dan mengumpulkan akaun belum terima juga akan meningkatkan modal kerja syarikat. Syarikat yang mempunyai aliran tunai positif dapat memanfaatkan peluang pengembangan ketika mereka muncul tanpa harus bergantung pada pembiayaan luaran.