Keperluan Keselamatan Perniagaan

Melindungi perniagaan anda dengan tepat dari ancaman fizikal dan data dapat membantu mengurangkan risiko dari kecurian atau keganasan fizikal. Kekerasan di tempat kerja, pengintipan korporat, masalah pencurian identiti dan keperluan privasi memerlukan memastikan perniagaan anda selamat di pelbagai bidang. Syarikat yang diperdagangkan secara terbuka menghadapi kawalan keselamatan yang diamanatkan oleh Sarbanes-Oxley yang memastikan keselamatan data kewangan dan syarikat yang berhadapan dengan pengguna harus mematuhi undang-undang privasi pengguna.

Sekuriti fizikal

Lokasi fizikal, barisan perniagaan dan jumlah pekerja anda dapat menentukan tahap keselamatan fizikal yang diperlukan. Penilaian keselamatan yang meninjau titik masuk dan liabiliti keselamatan dapat memberikan pandangan tentang berapa banyak keselamatan yang diperlukan. Langkah-langkah keselamatan fizikal boleh merangkumi kunci pintu berkod biometrik atau bar, anggota keselamatan, sistem penggera, pengawasan video dan kawasan akses terhad. Langkah keselamatan harus merangkumi ancaman luaran, tetapi juga ancaman dalaman yang berpotensi. Hanya pekerja yang mempunyai akses yang dibenarkan ke kawasan sensitif, seperti bilik pelayan, kemudahan penyimpanan kewangan dan bilik simpanan, yang dapat masuk.

Keselamatan Data

Mengamankan data anda mungkin diperlukan oleh undang-undang perlindungan pengguna, undang-undang privasi atau hanya sebagai cara untuk melindungi rahsia perdagangan anda. Cara utama untuk mengamankan data adalah dengan menyekat akses. Kata laluan, kebenaran tahap nama pengguna dan dasar kumpulan pada rangkaian dapat membantu meminimumkan akses oleh pekerja yang tidak dibenarkan. Lapisan perlindungan yang lain dapat ditawarkan melalui pertahanan peringkat sistem yang membantu menyekat spam, malware, spyware, serangan rangkaian dan pencerobohan. Pertahanan sistem boleh merangkumi firewall, perisian keselamatan dan perisian pencegahan virus. Keselamatan tambahan dapat diterapkan melalui enkripsi data semasa penyimpanan dan pemindahan data.

Keselamatan Peralatan

Peralatan keselamatan secara fizikal dapat membantu melindungi syarikat anda dari kecurian dan dalam beberapa kes kehilangan pengetahuan hak milik. Pengambilan peralatan berharga secara fizikal dapat dicapai melalui kunci, kabel dan penempatan peralatan yang berhemah. Kunci kunci mungkin diperlukan untuk beberapa peralatan, seperti pencetak yang diperuntukkan untuk percetakan cek kewangan.

Keselamatan Dokumen

Melindungi dokumen korporat penting anda dan maklumat pelanggan mungkin diperlukan untuk perlindungan pengguna, privasi pengetahuan korporat dan untuk masalah undang-undang. Dokumen harus disimpan di bilik yang selamat yang hanya dapat diakses oleh pegawai yang diberi kuasa. Semua dokumen fizikal harus mempunyai sandaran elektronik yang disimpan dengan selamat dengan penyulitan kata laluan. Dalam kebanyakan kes, dokumen tidak boleh meninggalkan ruang simpanan. Salinan elektronik atau fotokopi harus disediakan mengikut keperluan kepada pegawai yang diberi kuasa. Arahan mengenai penggunaan dan penyimpanan dokumen yang betul harus diberikan kepada pekerja yang mengakses dokumen sensitif.