Contoh Perancangan Strategik Inovatif

Perancangan strategik yang inovatif biasanya melibatkan penyatuan pelbagai fungsi syarikat. Proses ini membolehkan jabatan dalam perniagaan kecil membina hubungan yang kuat. Ini juga memungkinkan mereka untuk memastikan bahawa tujuan strategis mereka sesuai dengan misi bersama dan setiap jabatan dipertanggungjawabkan untuk proses pengambilan keputusannya. Pada masa kewangan yang sukar, banyak perniagaan perlu mengecilkan, menyusun semula, menyelaraskan dan mendelegasikan operasi untuk memastikan penggunaan sumber yang paling efisien. Perancangan strategik yang inovatif membantu syarikat mencapai matlamat mereka dengan cara yang menjimatkan.

Melabur dalam Pekerja

Sekiranya seorang majikan ingin terkenal dengan komitmennya kepada pekerja, ia biasanya melabur dalam program latihan dan pengembangan kerjaya. Perancangan strategik yang inovatif menyelaraskan tujuan profesional peribadi dengan matlamat yang fokus untuk mencapai misi strategik syarikat pada masa yang sama. Sebagai contoh, syarikat yang mengenal pasti jurang prestasi dalam kemahiran pengurusan projek pekerja dapat memberikan latihan yang diberikan oleh kakitangan latihan yang diberi kuasa oleh Institut Pengurusan Projek. Peserta berjaya mengambil peperiksaan untuk mendapatkan sijil sebagai profesional perniagaan, seperti Projek Pengurusan Profesional. Pekerja sedemikian menguruskan projek dengan lebih berkesan, yang memberi keuntungan kepada syarikat. Mereka juga mendapat pengiktirafan dalam industri kerana telah memperoleh kepercayaan peribadi.

Memupuk Kreativiti

Perancangan strategik yang inovatif melibatkan pekerja untuk mengambil risiko. Sekiranya organisasi berusaha untuk menyelaraskan operasi, mengurangkan kesilapan produk dan menghilangkan pembaziran, pekerja memerlukan masa untuk menganalisis dasar, prosedur dan proses secara menyeluruh. Kakitangan perniagaan yang dilatih menggunakan teknik pengurusan kualiti seperti metodologi Six Sigma menilai aliran kerja menggunakan alat seperti pemetaan proses perniagaan dan analisis punca.

Mengekalkan Tenaga Kerja yang Beragam

Ketika baby boomers berhenti, syarikat perlu memastikan mereka mempunyai personel untuk menyokong fungsi perniagaan. Organisasi yang ingin memastikan kejayaan jangka panjang mengembangkan rancangan yang kuat untuk merekrut, menemu ramah, mengambil dan mengekalkan pekerja terbaik untuk pekerjaan tersebut. Dengan mengembangkan program komprehensif menggunakan kaedah inovatif, seperti teknologi media sosial, majikan menjangkau bakal pekerja dan menarik bakat baru untuk menyelesaikan masalah perniagaan yang kompleks. Syarikat menggunakan wiki, blog dan forum untuk berkomunikasi dengan calon untuk mengetahui potensi mereka.

Bekerjasama dengan pihak berkepentingan

Globalisasi, perubahan demografi, gaya kerja dan penggunaan teknologi media sosial di tempat kerja mempengaruhi cara kerja semua orang. Perancangan strategik yang inovatif untuk menyokong tenaga kerja jangka panjang memerlukan perancangan yang teliti untuk mengelakkan berlakunya kemerosotan di dunia yang dicirikan oleh maklumat yang berlebihan. Pemimpin yang berkesan menyedari pentingnya berinteraksi dengan pelanggan, pembekal dan pihak berkepentingan lain untuk mencapai matlamat strategik yang memberi manfaat kepada semua orang.