Adakah Cukai Gaji Terakru Mempunyai Baki Debit atau Kredit Biasa?

Majikan bertanggungjawab membayar cukai gaji kepada IRS atas pendapatan pekerja mereka. Sebilangan besar syarikat membayar anggaran cukai setiap suku tahun, menyimpan wang di dalam akaun mereka di antara. Kaedah perakaunan akrual, kaedah yang paling sering digunakan di Amerika Syarikat, mensyaratkan bahawa perniagaan mengenali perbelanjaan ketika berlaku dan bukannya ketika ia dibayar. Penjaga buku menggunakan akaun cukai gaji terakru untuk mencatat perbelanjaan dan membayar cukai suku tahunan.

Cukai Gaji Terakru

Cukai gaji terakru adalah akaun yang membolehkan akauntan mengenali perbelanjaan cukai gaji semasa ia berlaku dan mengesan baki suku tahunan disebabkan oleh IRS. Oleh kerana akaun cukai gaji yang terakru mencatat perbelanjaan yang telah dilakukan dan belum dibayar, ia dianggap sebagai tanggungan. Seperti liabiliti lain, ia mempunyai baki kredit biasa.

Urus Niaga

Semasa perbelanjaan cukai gaji berlaku, penjaga buku mesti mencatat perbelanjaan dengan mendebitkan akaun perbelanjaan cukai gaji. Menurut prinsip pemadanan, debit ke satu akaun mesti dipadankan dengan kredit di akaun lain. Penjaga buku kemudian merekodkan kredit yang sama dengan akaun cukai gaji terakru. Apabila perniagaan mengemukakan pembayaran suku tahunannya, akaun cukai gaji terkumpul akan didebitkan dan akaun tunai dikreditkan dalam jumlah pembayaran.

Cukai pendapatan

Biasanya, cukai gaji merujuk kepada cukai yang mesti dibayar oleh majikan atas gaji pekerja mereka, seperti Jaminan Sosial, Medicare dan cukai pengangguran persekutuan / negeri. Sebilangan cukai gaji mungkin dibahagikan antara majikan dan pekerja, seperti Jaminan Sosial dan Medicare. Perniagaan mesti menahan bahagian yang dikenakan cukai pekerja dari upahnya dan menambahkannya ke cukai gaji yang terakru, akhirnya mendepositkannya kepada pemerintah.

Pemotongan

Perniagaan juga diharuskan untuk menahan cukai yang satu-satunya pekerja bertanggungjawab, seperti cukai pendapatan persekutuan. Walaupun cukai ini sering dipisahkan ke dalam akaun berasingan hingga akhir setiap suku tahun, beberapa perniagaan mungkin menyimpan semua pemotongan cukai dari gaji pekerja dalam satu akaun. IRS menghendaki perniagaan menyimpan Borang W-4 yang lengkap pada setiap pekerja untuk menentukan jumlah yang mesti ditangguhkan.