Susunan Struktur Lateral dalam Organisasi

Struktur organisasi menentukan bagaimana maklumat mengalir ke seluruh syarikat dan juga siapa yang melapor kepada siapa. Di beberapa organisasi, kuasa membuat keputusan kebanyakan terletak pada eselon atas organisasi, sementara yang lain, tanggungjawab ini dibahagikan ke seluruh organisasi. Susunan struktur lateral terdiri daripada struktur desentralisasi di mana jabatan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan bukannya beroperasi sebagai entiti yang terpisah dan berbeza.

Struktur Organisasi

Menurut laman web The Thriving Small Business, terdapat lima jenis struktur organisasi utama, yang masing-masing pada dasarnya bersifat hierarki. Hampir semua struktur organisasi terdiri daripada hubungan pelaporan menegak di mana pengurus peringkat atasan menyerahkan tanggungjawab melalui rantai komando ke tahap fungsional. Pekerja pada peringkat fungsional, seterusnya, melaporkan kepada mereka yang berada di atas mereka. Organisasi boleh memilih untuk mematuhi peraturan struktur berpusat ini dengan tegas, atau mereka boleh memilih untuk mendorong hubungan lateral di mana pekerja pada tahap yang sama dari pelbagai jabatan berkoordinasi untuk mencapai objektif organisasi. Susunan struktur lateral biasanya dimasukkan ke dalam struktur yang ada dan bukannya menggantikan struktur pelaporan menegak biasa.

Kelebihan

Beberapa kelebihan ada dalam mewujudkan struktur lateral dalam organisasi. Sebagai contoh, mendorong komunikasi terbuka antara pekerja di pelbagai jabatan dapat membantu memecahkan halangan yang biasanya berkaitan dengan struktur organisasi terpusat. Pengaturan struktur lateral juga memupuk mentaliti pasukan di mana pekerja berkongsi maklumat, yang seterusnya menghasilkan tenaga kerja berpengetahuan yang mampu membuat keputusan cepat. Syarikat bimbingan dalam talian Transtutors.com menyatakan bahawa peningkatan kerja berpasukan ini juga dapat meningkatkan semangat dan penglibatan pekerja.

Kekurangan

Walaupun struktur organisasi lateral memberikan banyak faedah kepada sebuah syarikat, terdapat beberapa kekurangan. Sebagai contoh, pekerja mungkin mengalami kesetiaan yang bertentangan apabila terpaksa melaporkan kepada pengurus dari jabatan lain. Pekerja juga mungkin mendapati diri mereka terlibat dalam lebih banyak perjumpaan daripada yang diperlukan untuk memenuhi tanggungjawab kerja harian mereka. Kerana tanggungjawab tambahan ini, pindah ke susunan struktur lateral boleh mengganggu aktiviti kerja seharian jika tidak dirancang dengan betul.

Pertimbangan

Salah satu faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan susunan struktur lateral adalah siapa yang akan mengurus dan merancang interaksi antara jabatan. Menurut pakar reka bentuk organisasi, Jay Galbraith, penciptaan "peranan integrasi seperti pengurus projek, pengurus program, atau pengurus produk" sangat penting untuk mewujudkan hubungan lateral yang berkesan. Juga penting untuk mengartikulasikan struktur organisasi firma menggunakan carta organisasi untuk memastikan bahawa pekerja di semua peringkat memahami kepada siapa mereka melaporkan dan juga siapa mereka bertanggungjawab.