Cara Memplot Pertumbuhan Logistik di Excel

Pemboleh ubah yang mengalami pertumbuhan logistik pada mulanya tumbuh secara eksponen. Setelah beberapa lama, kadar pertumbuhan menurun dan fungsi turun, membentuk lengkung sigmoid, atau berbentuk s. Sebagai contoh, populasi kawasan meningkat pada kadar eksponensial sehingga faktor pengehad memperlambat pertumbuhan. Akhirnya, pertumbuhan berhenti sama sekali. Semua fungsi logistik mengambil bentuk N dibahagi dengan jumlah 1 dan Ae dinaikkan menjadi kekuatan kx negatif, di mana N, A, e dan k semuanya adalah pemalar. Excel mengira nilai berikutan pertumbuhan logistik dan dapat memetakannya pada graf garis.

1

Taip "= A1 / (1 + B1 exp (C1 D1))" tanpa tanda petik ke dalam sel Excel.

2

Taipkan nilai pemalar fungsi "N" ke dalam sel A1. Sebagai contoh, jika anda ingin memetakan fungsi pertumbuhan, ketik "1,800 ÷ (1 + 5,000 × e ^ -0,07x)" tanpa tanda petik, di mana "e" ialah pemalar matematik sama dengan 2.71828; masukkan "1800" ke dalam sel A1.

3

Taipkan nilai pemalar fungsi "A" ke dalam sel B1. Dengan contoh ini, masukkan "5000" ke dalam sel B1.

4

Taipkan nilai pemalar fungsi "k" ke dalam sel C1. Meneruskan contoh, masukkan "0.07"

5

Masukkan nilai terendah "x" yang akan dijejaki oleh grafik anda di sel D1. Sebagai contoh, jika anda akan mula mengesan fungsi pada asal grafik, ketik "0" ke dalam sel D1.

6

Masukkan fungsi ke dalam sel D2 yang menerangkan kenaikan yang anda mahukan pada grafik anda. Sebagai contoh, jika fungsi mengesan pertumbuhan populasi berkala dalam budaya, di mana "x" mewakili minit, dan anda ingin menganggarkan populasi setiap 20 minit, ketik "= D1 + 20" tanpa tanda petik ke dalam sel D2.

7

Sorot sudut kanan bawah sel D2. Klik tetikus anda dan seret sudut ini ke bawah, memanjangkan formula ke bawah dan menghasilkan nilai paksi-x untuk carta anda.

8

Ulangi langkah sebelumnya dengan sel di mana anda memasukkan formula anda. Ini menghasilkan nilai paksi-y carta anda.

9

Serlahkan nilai yang dihasilkan oleh langkah sebelumnya. Klik "Masukkan" di bar menu Excel.

10

Klik "Garis" dari tab "Carta" pita. Pilih salah satu lakaran kecil "Garis 2-D" yang ditunjukkan oleh kotak lungsur. Excel akan merancang pertumbuhan logistik fungsi anda pada carta.