Tahap Persamaan Leveraj Jumlah

Tahap persamaan leveraj keseluruhan menunjukkan leveraj keseluruhan syarikat. Anda boleh mendapatkan DTL sama ada dengan mengalikan tahap leverage operasi dan tahap leverage kewangan atau dengan membahagikan peratusan perubahan pendapatan sesaham dengan peratusan perubahan penjualan - kedua-duanya menghasilkan hasil yang sama. Apabila hasilnya lebih besar dari 1, syarikat mempunyai jumlah leverage.

DOL x DFL

Cara pertama untuk mengetahui DTL adalah dengan mengalikan DOL dengan DFL. DOL menyamai peratusan perubahan perolehan syarikat sebelum faedah dan cukai dibahagikan dengan peratusan perubahan penjualan syarikat, sementara DFL sama dengan peratusan perubahan pendapatan per saham dibahagikan dengan peratusan perubahan dalam EBIT. Sebagai contoh, jika syarikat mempunyai kenaikan EBIT 40 peratus, perubahan penjualan 30 peratus dan pendapatan per saham 50 peratus, bahagikan 40 hingga 30 untuk mendapatkan 1,333 dan 50 dengan 40 untuk mendapatkan 1,25. Kemudian, kalikan 1.333 dengan 1.25 untuk mendapatkan DTL 1.67.