Adakah Lebih Baik Syarikat Memiliki Kitaran Penukaran Tunai Pendek atau Panjang?

Syarikat yang bebas daripada ancaman pembubaran dalam beberapa bulan mendatang dianggap sebagai masalah berterusan. Status ini memainkan peranan penting dalam kemampuan syarikat untuk mendapatkan kredit kerana pemberi pinjaman memahami bahawa syarikat mesti meneruskan operasi untuk mendapatkan wang untuk membayar hutangnya. Akibatnya, jika diragukan syarikat akan terus berniaga, ada risiko lebih besar syarikat tersebut melanggar perjanjian pinjamannya. Ia juga menjadi lebih sukar bagi syarikat untuk mendapatkan kredit atau syarat kredit yang baik. Risiko ini sebahagiannya dicerminkan dalam kitaran penukaran tunai syarikat.

Kitaran Penukaran Tunai

Selalunya, sebuah syarikat membeli inventori menggunakan kredit vendor, yang menghasilkan akaun yang perlu dibayar. Apabila syarikat menjual inventori, ia dapat memberikan kredit kepada pelanggannya, yang membuat akaun belum dapat diterima. Selepas itu, syarikat menerima pembayaran pelanggan yang berlaku untuk akaun belum terima dan menggunakan wang tunai untuk membayar akaun yang perlu dibayar. Anda boleh merujuk kepada kitaran penukaran tunai ini sebagai jumlah hari antara pembelian inventori dan penerimaan pembayaran pelanggan. Tiga perkara menentukan tempoh kitaran: hari antara penjualan dan pengumpulan akaun belum terima yang berkaitan; hari antara pembelian inventori dan pembayaran akaun berkaitan yang perlu dibayar; dan hari antara pemerolehan inventori dan penjualannya.

Pengiraan Kitaran Penukaran Tunai

Mengira kitaran penukaran tunai adalah proses dua langkah. Anda bermula dengan menambahkan jumlah hari inventori belum selesai, disebut sebagai DIO, hingga jumlah hari penjualan masih belum selesai, atau DSO. Dari jumlah dua nombor ini, anda tolak jumlah hari yang belum dibayar akaun, yang disebut sebagai DPO.

Pengiraan Menyokong

Untuk mengira inventori hari tertunggak, atau DIO, anda terlebih dahulu mengira inventori purata dan kos harian barang yang dijual. Purata inventori sama dengan inventori permulaan ditambah akhir inventori dibahagi dengan dua. Kos harian barang yang dijual sama dengan kos tahunan barang yang dijual dibahagi dengan 365. Pada gilirannya, DIO sama dengan inventori purata yang dibahagikan dengan kos harian barang yang dijual. Untuk mengira hari penjualan tertunggak, atau DSO, anda mulakan dengan mengira purata penerimaan dan pendapatan setiap hari. Rata-rata akaun belum terima sama dengan jumlah permulaan akaun belum terima ditambah akhir akaun piutang dibahagi dua. Pendapatan sehari sama dengan pendapatan tahunan dibahagi dengan 365. Pada gilirannya, DSO sama dengan jumlah hutang piutang dibahagi dengan pendapatan setiap hari. Anda mengira hari hutang belum bayar, atau DPO, dengan terlebih dahulu mengira kos harian barang yang dijual dan rata-rata akaun yang perlu dibayar,di mana rata-rata akaun terhutang sama dengan jumlah akaun permulaan yang perlu dibayar ditambah dengan akaun berakhir yang dibahagi dengan dua. Hutang hutang tertunggak sama dengan akaun purata bayar dibahagi dengan kos harian barang yang dijual.

Kepentingan Tempoh Kitaran Penukaran Tunai

Sebuah syarikat membelanjakan wang tunai untuk membeli inventori yang kemudian dijual untuk membuat aliran pendapatan. Semakin besar jumlah inventori yang dibeli syarikat, semakin sedikit wang tunai yang ada untuk membayar bil. Oleh itu, syarikat boleh menangguhkan pembayaran bil sehingga akhir kitaran penukaran tunai. Semakin hari wang syarikat diikat dalam inventori, semakin lama kitaran penukaran wang tunai dan semakin banyak jumlah hari yang perlu ditunggu oleh pemiutang. Akibatnya, syarikat akan kurang mendapat kredit apabila diperlukan dan cenderung untuk terus beroperasi. Oleh itu, lebih baik syarikat mempunyai kitaran penukaran tunai yang pendek daripada jangka panjang.