Cara Mengelaskan Semula Beberapa Penyertaan dalam Buku Pantas

Tinjauan Data Pelanggan menyediakan alat untuk mengklasifikasikan semula transaksi untuk mengubah maklumat mengenai banyak transaksi dalam daftar akaun anda. Alat ini membolehkan anda mencari transaksi dan menukar akaun atau kelas yang berkaitan dengan transaksi yang sepadan. Anda boleh menggunakan alat untuk mengelaskan semula akaun Pendapatan, Kos Barang, Perbelanjaan dan Lembaran Imbangan.

Mencari Transaksi

Sebelum anda dapat mengklasifikasikan transaksi, anda perlu mengakses Pusat Kajian Data Pelanggan dengan memilih menu "Akauntan" dan memilih "Ulasan Data Pelanggan" dari menu drop-down. Cari urus niaga yang anda mahu klasifikasi semula menggunakan panel sebelah kiri. Pusat Kajian Data Pelanggan memberikan pilihan untuk memilih akaun mengikut tarikh dan jenis transaksi. Sebaik sahaja anda memilih akaun, senarai transaksi untuk akaun tersebut akan dipaparkan di bahagian kanan. Anda dapat mengubah transaksi yang ditampilkan dengan memilih pilihan untuk membatasi transaksi berdasarkan nama, berdasarkan status transaksi, akaun atau untuk hanya menampilkan catatan jurnal.

Mengelaskan semula Transaksi

Kelaskan semula beberapa urus niaga dengan mencentang kotak untuk transaksi yang ingin anda sertakan dalam pengkelasan semula. Anda juga dapat memilih pilihan untuk "Pilih Semua" atau "De-Select All" untuk mempercepat proses, bergantung pada keperluan anda. Data asas untuk setiap transaksi tetap utuh ketika anda mengelaskan semula. Sebaik sahaja anda memilih urus niaga, pilih kotak centang "Akaun" atau "Kelas" dan pilih satu pilihan dari menu lungsur turun masing-masing untuk memindahkan item yang dipilih ke akaun atau kelas baru. Klik "Kelaskan semula" apabila anda sudah bersedia untuk membuat perubahan.

Penafian

Maklumat dalam artikel ini berlaku untuk QuickBooks Accountant 2014. Maklumat ini mungkin sedikit berbeza dengan versi atau produk lain.