Cara Menentukan Harga Menggunakan Produk Marginal Tenaga Kerja

Produk buruh marginal syarikat adalah jumlah produk tambahan yang dapat dihasilkannya dengan mengupah satu pekerja tambahan. Produk buruh hasil marginal syarikat adalah jumlah pendapatan tambahan yang dihasilkannya dengan mengambil satu pekerja tambahan. Sekiranya anda mengetahui produk buruh marginal syarikat anda dan produk hasil buruh marginalnya, anda dapat menentukan harga pasaran produk anda. Ini adalah harga yang mana anda dapat menjual setiap produk anda di pasaran yang sangat kompetitif, atau pasar di mana tidak ada persaingan yang tidak adil.

1

Anggarkan produk buruh syarikat anda berdasarkan pengalaman dan kemampuan pekerja anda. Sebagai contoh, anggap perniagaan anda membuat topi dan produk buruh marginal anda adalah 10, yang bermaksud anda boleh membuat 10 topi tambahan dengan mengupah satu pekerja tambahan.

2

Tentukan produk hasil buruh marginal syarikat anda berdasarkan permintaan pasaran untuk produk anda. Dalam pasaran persaingan yang sempurna, produk hasil buruh marjinal juga dikenal sebagai nilai produk buruh marjinal. Dalam contoh ini, anggap produk hasil buruh marginal anda adalah $ 150, yang bermaksud anda dapat menjana pendapatan tambahan $ 150 dengan mengambil seorang pekerja tambahan.

3

Bahagikan produk hasil buruh marginal dengan produk buruh marjinal untuk menentukan harga pasaran produk anda. Teruskan dengan contoh, bahagikan produk hasil marginal $ 150 buruh dengan produk buruh marjinal 10 untuk mendapatkan harga $ 15 setiap topi. Ini bermaksud, dalam pasaran yang sangat kompetitif, anda boleh menjual setiap topi dengan harga $ 15.