Etika & Hubungan Penghutang-Kreditor Pekerja

Apabila anda memiliki perniagaan yang melibatkan hubungan debitur-pemiutang, adalah mustahak anda menetapkan kod etika yang mesti dipatuhi oleh pekerja anda. Meminta pekerja anda mengetahui kod etika untuk perniagaan anda memastikan bukan sahaja mereka bertindak dengan hormat tetapi juga bahawa mereka tidak melanggar undang-undang penagihan hutang.

Hubungan Penghutang-Kreditor

Pengguna menjalin hubungan penghutang-pemiutang sama ada secara sukarela atau tidak. Contoh hubungan debitur-pemiutang sukarela adalah ketika pengguna membuat pinjaman. Pengguna kemudian menjadi penghutang dan institusi pinjaman adalah pemiutang. Contoh hubungan sukarela adalah apabila penghutang gagal membayar hutangnya dan pemiutang cuba memungut akaunnya sama ada melalui aktiviti pungutan atau melalui tuntutan mahkamah terhadapnya.

Akta Amalan Pemungutan Hutang Adil

Pekerja anda perlu memahami Akta Amalan Pengumpulan Hutang Adil Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan untuk memastikan bahawa tingkah laku mereka ketika menghubungi penghutang tidak melanggar undang-undang. FDCPA mengatur undang-undang amalan pemungutan kreditur. Sekiranya pekerja anda melanggar mana-mana undang-undang ini, penghutang berhak menuntut syarikat anda untuk ganti rugi wang. FDCPA berlaku untuk hubungan debitur-kreditur sukarela dan sukarela.

Peraturan Komunikasi Etika FDCPA

Sama ada hubungan debitur-pemiutang bersifat sukarela atau sukarela, peraturan komunikasi etika yang sama berlaku ketika pekerja anda berusaha mengumpulkan hutang yang terhutang kepada perniagaan anda. Pekerja anda tidak dapat berkomunikasi dengan penghutang sebelum jam 8 pagi atau selepas jam 9 malam pada waktu tempatan penghutang. Pekerja mesti mengenal pasti diri mereka dan jika diminta, kenal pasti nama perniagaan anda. Pekerja tidak boleh berkomunikasi dengan penghutang melalui poskad, juga tidak boleh membincangkan hutang dengan orang lain selain penghutang atau peguam penghutang. Pekerja tidak boleh menggunakan bahasa yang mengganggu dan tidak mengancam harta benda atau reputasi penghutang. Mereka tidak boleh membuat ugutan untuk mengambil harta penghutang sekiranya syarikat anda tidak mempunyai hak untuk melakukannya.

Pelanggaran

Sekiranya ada pekerja anda yang melanggar undang-undang FDCPA, penghutang berhak menuntut syarikat anda atas kerugian sebenar dan hukuman. Kerosakan hukuman yang diberikan oleh mahkamah tidak boleh melebihi $ 1,000. Sekiranya banyak penghutang menuntut syarikat anda kerana tingkah laku pekerja anda yang tidak beretika, penghutang boleh membuat tuntutan mahkamah terhadap syarikat anda. Sekiranya berlaku tindakan kelas, penghutang secara kolektif boleh menuntut anda dengan bayaran kurang dari $ 500,000 atau 1 peratus dari nilai bersih syarikat anda.