Laporan Tiga Bayaran Akaun Paling Penting

Akaun yang perlu dibayar mewakili kumpulan dokumen kewangan yang menggambarkan pembayaran syarikat untuk hutang jangka pendek atau berulang. Laporan yang paling penting dalam akaun yang perlu dibayar untuk pemilik perniagaan kecil biasanya adalah laporan yang mengesan jumlah perbelanjaan syarikat dan pembayaran khusus dalam jabatan. Pemilik perniagaan kecil juga dapat menggunakan laporan hutang akaun untuk mengesahkan pembayaran bil.

Laporan dalam Akaun Belum Bayar

Laporan dalam akaun yang perlu dibayar sensitif pada waktu kerana rekod kewangan hanya berlaku untuk jangka masa tertentu. Tempoh masa ini boleh berbeza-beza bergantung pada kekerapan pemilik perniagaan membayar hutang dan kewajipan kewangan lain. Biasanya, laporan dalam akaun perlu dibayar dikemas kini setiap bulan untuk menggambarkan pembayaran baru yang dibuat atas hutang berulang. Pembayaran ini berlaku untuk hutang yang lebih besar yang berkaitan dengan pinjaman swasta atau kos menjalankan perniagaan, termasuk pembayaran utiliti bulanan, pembayaran pinjaman swasta dan gadai janji atau sewa. Akaun yang perlu dibayar juga boleh merangkumi pembayaran satu kali yang dibuat untuk pembelian aset, termasuk peralatan, alat ganti dan bayaran iklan.

Penyesuaian Akaun

Laporan rekonsiliasi terbuka dalam akaun yang dibayar menunjukkan semua aktiviti perakaunan yang berkaitan dengan baucar pembayaran yang dikeluarkan untuk hutang dalam jangka masa tertentu. Laporan rekonsiliasi terbuka merujuk kepada hutang syarikat secara kolektif sebagai akaun liabiliti. Pemilik perniagaan boleh mengesahkan akaun liabiliti terbuka atau tertunggak dalam laporan rekonsiliasi terbuka terhadap maklumat kewangan yang terdapat dalam lejar umum syarikat. Ini membolehkan pemilik perniagaan kecil untuk mengesahkan bahawa syarikatnya membuat pembayaran untuk membetulkan vendor dan bahawa perniagaan tersebut tidak mempunyai akaun liabiliti terbuka tertunggak. Mencari ketidakseimbangan antara lejar umum dan laporan rekonsiliasi terbuka dapat menunjukkan kesilapan matematik sederhana atau pembayaran vendor yang tidak dijawab.

Laporan Aktiviti Baucar

Laporan aktiviti baucar akaun yang perlu dibayar memperincikan baucar pembayaran yang dibuat dalam jangka masa tertentu yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk perbelanjaan dalam jabatan syarikat tertentu, projek perniagaan tertentu atau akaun vendor sasaran. Pemilik perniagaan yang meninjau maklumat ini secara langsung dapat mengesan ke mana wangnya masuk dalam kriteria laporan yang disasarkan. Sebagai contoh, jika pemilik perniagaan kecil ingin memeriksa semula perbelanjaan projek dengan anggaran operasi, membuat laporan aktiviti baucar menunjukkan jumlah perbelanjaan untuk projek tersebut melalui baucar pembayaran syarikat. Perniagaan menggunakan baucar pembayaran untuk memberikan perincian perbelanjaan yang lebih terperinci, termasuk nama pemiutang dan tarikh transaksi. Persetujuan baucar diperlukan untuk menjana pembayaran.

Sejarah Pembayaran

Sejarah laporan pembayaran menyenaraikan semua perbelanjaan perniagaan dalam tempoh pelaporan tertentu dalam akaun yang perlu dibayar. Laporan ini mewakili jumlah dana yang dibelanjakan oleh perniagaan untuk pelbagai liabiliti, termasuk pinjaman peribadi, pembayaran utiliti dan pembelian bahan mentah. Sejarah pembayaran membolehkan perniagaan mengesan jumlah pengeluarannya untuk jangka waktu tertentu. Ini penting semasa mematuhi anggaran operasi tahunan dan berusaha mengawal perbelanjaan. Pemilik perniagaan kecil yang gagal memantau jumlah perbelanjaan dengan mudah dapat melepasi anggaran operasinya, yang dapat membahayakan kemampuan syarikat untuk memenuhi kewajiban kewangannya yang berterusan.