Peranan Dasar Organisasi

Salah satu tanggungjawab anda sebagai pemilik perniagaan kecil adalah membangun dan melaksanakan dasar dan prosedur. Ini termasuk polisi yang berkaitan dengan hak dan tanggungjawab pekerja, aktiviti dan prosedur keselamatan di tempat kerja yang boleh diterima dan tidak dapat diterima. Biasanya, polisi diformalkan dalam manual dan dikaji dengan pekerja semasa orientasi.

Tujuan

Dasar menyediakan kerangka dan struktur untuk organisasi anda. Apabila dilaksanakan secara konsisten, mereka menyumbang kepada pengembangan budaya syarikat anda. Sekiranya anda mempunyai dasar etika yang kuat, misalnya, anda dapat membantu menanamkan kepentingan integriti dan tingkah laku beretika dalam diri pekerja. Polisi juga berfungsi sebagai cara pengurusan untuk menyampaikan harapan tingkah laku kepada pekerja. Garis panduan anda juga harus memberikan akibat bagi pekerja yang melanggar dasar tertentu. Dasar yang baik mengukuhkan amalan yang menguntungkan tempat kerja dan pelanggan; mereka tidak sewenang-wenang dan tidak perlu menyekat kebebasan pekerja dan membuat keputusan.