Cara Mengaudit Fail Akaun Belum Bayar

Audit yang perlu dibayar akaun boleh menjadi fokus tunggal atau sebahagian daripada audit dalaman sepenuhnya. Walau bagaimanapun, strategi audit umum adalah sama, tanpa mengira sebab atau sebab mengapa ia berlaku. Strategi pengauditan AP didasarkan pada standard penilaian risiko penipuan yang disusun oleh Lembaga Piawaian Pengauditan Institut Akauntan Awam Amerika. Fokus utama adalah memastikan akaun yang belum dibayar tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Proses ini berfungsi untuk memastikan invois dan penyata serta liabiliti lain dan perbelanjaan terakru telah dikira dan dicatat dengan betul, sama ada secara manual atau dalam program perakaunan komputer.

Audit untuk Kesempurnaan

Prosedur audit mengenai kelengkapan memenuhi objektif audit utama dan merupakan prosedur terpenting dalam proses audit AP. Rekonsiliasi, ujian cutoff dan jejak audit adalah cara utama juruaudit mengesahkan sama ada dokumen AP telah dikira dan direkodkan dengan betul. Prosedur rekonsiliasi menentukan sama ada transaksi lejar hutang akaun sesuai dengan angka ringkasan dalam lejar umum. Ujian pemotongan pembelian dan pembayaran tunai melihat untuk melihat sama ada urus niaga untuk tahun fiskal termasuk dalam penyata kewangan akhir tahun perniagaan. Audit menelusuri jejak dan memadankan pembayaran dengan hutang yang dicatat, mencari secara khusus untuk fail terbuka dengan dokumen yang tidak sepadan.

Audit untuk Kesahan

Prosedur audit mengenai kesahan berfungsi untuk membuktikan kesahihan transaksi AP. Cara yang biasa dilakukan oleh juruaudit untuk mengesahkan adalah dengan menghubungi vendor dan pembekal dengan permintaan pengesahan transaksi. Walaupun berapa banyak dan mana vendor dan pembekal tertentu yang menerima permintaan mungkin berbeza bergantung pada perniagaan, kebanyakan menghantarnya kepada semua vendor dan pembekal biasa tanpa mengira sama ada terdapat baki semasa. Di samping itu, juruaudit menjangkau peratusan rakan niaga sesekali, biasanya apabila rekod menunjukkan terdapat satu atau lebih invois terbuka.

Audit Pematuhan

Urus niaga bayar akaun mesti mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum. Pengauditan untuk pematuhan menentukan sama ada prosedur perakaunan mematuhi prinsip perakaunan yang diterima umum. Juruaudit sering bekerja ke belakang, bermula dengan memeriksa penyata kewangan akhir tahun, termasuk kunci kira-kira, penyata pendapatan dan penyata aliran tunai, kemudian memilih entri secara rawak dalam lejar umum untuk mengesan asal. Jejak audit yang dibuat penelusuran membolehkan juruaudit memeriksa jalan yang tepat yang diambil oleh transaksi dan menilai prosedur perakaunan.

Audit untuk Pendedahan

Memastikan baki AP dinyatakan dengan betul pada penyata kewangan akhir tahun adalah langkah terakhir dalam proses pengauditan AP. Cara-cara di mana juruaudit mencapai langkah ini termasuk memeriksa penyata kewangan untuk mengesahkan, sebagai contoh, AP disenaraikan sebagai liabiliti semasa dan pembelian termasuk dalam pengiraan kos barang. Juruaudit juga memperhatikan nota kaki yang memberikan perincian untuk urus niaga luar biasa yang mungkin memerlukan penjelasan yang lebih lengkap daripada yang dapat diberikan dengan hanya menyusun semula transaksi. Cara terakhir di mana juruaudit mengesahkan pendedahan penuh adalah dengan menyemak surat perwakilan pengurusan mandatori yang membuktikan bahawa penyata kewangan sepenuhnya mendedahkan jumlah hutang dan angka pembelian.