Berapakah Nisbah Margin Total dalam Perniagaan?

Mengukur prestasi perniagaan adalah perhatian utama penganalisis luar dan pemimpin kewangan dalam syarikat. Perubahan prestasi dari masa ke masa dapat menunjukkan seberapa baik strategi operasi dan kewangan berfungsi, dan apakah strategi tersebut perlu diubah. Malah perniagaan kecil dapat menerapkan nisbah kewangan untuk dirinya sendiri untuk mengesan keuntungan dan prestasi keseluruhan. Nisbah margin keseluruhan adalah satu nisbah yang cukup mudah untuk digunakan oleh mana-mana organisasi.

Definisi

Nisbah margin keseluruhan memeriksa pendapatan organisasi sebagai fungsi dari perbelanjaannya. Tidak seperti nisbah margin operasi, yang hanya merangkumi hasil dari operasi perniagaan, jumlah nisbah margin merangkumi hasil dari semua sumber. Nisbah yang tinggi menunjukkan bahawa organisasi mempunyai kosnya terkawal dan memperoleh keuntungan. Walaupun mana-mana jenis organisasi dapat menggunakan data perakaunan pendapatan dan perbelanjaannya untuk menghitung nisbah margin keseluruhan, nisbahnya sangat umum di industri penjagaan kesihatan dan perakaunan kerajaan.

Formula

Rumus asas untuk nisbah jumlah margin adalah pendapatan bersih dibahagikan dengan jumlah pendapatan. Pendapatan bersih terdiri daripada lebihan pendapatan setelah mengurangkan perbelanjaan. Ini bermaksud bahawa satu-satunya data yang diperlukan untuk menghitung nisbah margin keseluruhan adalah jumlah pendapatan dan jumlah perbelanjaan. Walau bagaimanapun, mendapatkan data ini tidak semestinya tugas yang mudah. Perniagaan mengesan pendapatan dari pelbagai sumber secara berbeza, jadi mencari jumlah pendapatan mungkin melibatkan penambahan pendapatan dari pelbagai sumber.

Menyatakan Hasil

Terdapat dua cara utama untuk mewakili hasil persamaan nisbah margin keseluruhan. Yang pertama adalah sebagai nisbah yang membandingkan pendapatan dengan perbelanjaan. Dengan menggunakan nisbah, penanda aras untuk titik impas adalah 1: 1, atau 1.0. Cara lain untuk menyatakan nisbah margin keseluruhan adalah sebagai peratusan. Di sini penanda aras menjadi sifar. Jumlah peratusan nisbah margin boleh positif untuk menunjukkan keuntungan, atau negatif untuk menunjukkan kerugian. Setiap penganalisis mesti memilih kaedah terbaik untuk menyatakan jumlah nisbah margin berdasarkan soalan yang dipertimbangkan.

Makna

Nisbah margin keseluruhan adalah alat yang mudah digunakan untuk mengukur keuntungan keseluruhan organisasi. Ia mudah dikira, memerlukan data yang sedia ada, dan dapat membandingkan organisasi besar dan kecil di persaingan. Walau bagaimanapun, jumlah nisbah margin tidak merangkumi aktiviti lain, seperti pelaburan dan hutang. Ini membatasi kegunaannya dalam menganalisis kesihatan fiskal syarikat kecuali hanya satu daripada beberapa metrik yang digunakan oleh penganalisis.