Cara Menentukan Jalan Kritikal & Masa Penyelesaian yang Dijangka

Kaedah jalan kritikal membolehkan anda mengelakkan kelewatan projek dengan mengenal pasti tugas yang penting untuk jadual projek. Dengan menentukan jangka masa setiap aktiviti di jalan kritikal, anda dapat menentukan masa penyelesaian projek. Walaupun masalah dalam kerja tidak kritikal boleh melambatkan projek, sebarang kelewatan dalam aktiviti di jalan kritikal melambatkan masa penyelesaian projek dengan jumlah yang sama melainkan anda mengambil tindakan pembetulan.

Akaun untuk Aliran Aktiviti

Sebelum anda dapat membuat penjadualan, anda harus menguraikan projek anda kepada aktiviti individu. Anda boleh bermula dengan memikirkan tugas yang boleh anda mulakan dengan segera, tanpa sebarang syarat. Kumpulan tugas kedua bergantung pada penyelesaian tugas pertama, dan tugas berikutnya bergantung pada pendahulu tertentu.

Dengan membahagikan projek anda ke dalam aktiviti yang berasingan dengan cara ini, anda mewujudkan rangkaian tugas termasuk yang pada awalnya, yang berada di tengah yang bergantung pada prasyarat dan yang pada akhirnya, tanpa pengganti. Rangkaian ini terdiri daripada urutan tugas yang selari dari setiap aktiviti pertama hingga yang terakhir.

Tempoh Aktiviti

Sebaik sahaja anda menguraikan projek anda menjadi aktiviti yang berbeza, anda boleh menetapkan jangka masa untuk setiap projek. Untuk aktiviti yang anda kontrakkan dengan sub-kontraktor, seperti kerja pemasangan atau penyediaan tapak, mereka boleh memberi anda anggaran jangka masa kerja mereka.

Untuk tugas dalaman, anda harus memberi pekerja dan sumber yang mencukupi untuk mendapatkan jangka masa yang anda perlukan. Sekiranya anda membuat sendiri komponen tertentu, pekerja operasi anda dapat memberitahu anda berapa lama masa yang diperlukan. Untuk peralatan yang dipesan secara luaran, anda boleh menetapkan masa penghantaran secara kontrak. Anda akan menggunakan jangka masa ini dalam formula jangka masa projek.

Jalan Kritikal

Apabila anda memeriksa urutan aktiviti jadual projek yang menunjukkan tugas individu dan jangka masa mereka, anda boleh menambahkan masa pada setiap urutan dan mendapatkan jumlah keseluruhan untuk urutan tersebut. Urutan yang paling lama adalah jalan kritikal, kata Universiti Loyola. Selain mempunyai tempoh terpanjang, aktiviti jalan kritikal saling mengikuti dengan segera, tanpa jurang. Sekiranya salah satu aktiviti jalan kritikal mengambil masa lebih lama daripada yang dijangkakan, projek ini juga akan ditangguhkan.

Masa Penyiapan

Apabila anda telah mengira tempoh jalan kritikal, anda dapat menentukan jangkaan jangka masa penyelesaian projek. Menambah masa yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas di jalan kritis hingga tarikh permulaan memberi anda tarikh penyelesaian mengikut definisi anggaran waktu, kata Pengurusan Projek 2020. Anda boleh mengekalkan tarikh ini selagi anda menyelesaikan setiap aktiviti kritikal dalam jangka masa yang diunjurkan. Pada masa yang sama, anda harus memantau aktiviti lain dari projek tersebut untuk kelewatan.

Sekiranya terdapat masalah besar dalam satu bidang tertentu, urutan tugas yang terjejas mungkin memerlukan waktu lebih lama. Dalam beberapa kes, salah satu urutan tertunda ini boleh menjadi yang mempunyai jangka masa paling tinggi dan menggantikan jalan kritikal yang asal. Projek ini mungkin mengalami kelewatan melainkan anda dapat menjadualkan semula tugas dan menetapkan semula sumber daya untuk mengurangkan jangka masa beberapa aktiviti kritikal.