Apakah Komponen Utama Model Keuntungan Strategik?

Model keuntungan strategik, nama lain untuk Persamaan DuPont, menyediakan satu kaedah untuk mengira pulangan ekuiti. Pulangan ekuiti merujuk kepada keuntungan perniagaan berbanding dengan ekuiti pemegang saham atau, dengan cara lain - keberkesanan perniagaan mengubah aset dan pelaburan menjadi keuntungan. Model keuntungan strategik menggunakan tiga komponen utama: margin keuntungan, perolehan aset dan leverage.

Margin keuntungan

Komponen utama pertama model keuntungan strategik adalah margin keuntungan. Tentukan margin keuntungan dengan mengurangkan jumlah kos, seperti bahan, dari jumlah penjualan hingga mencapai pendapatan bersih. Kemudian bahagikan pendapatan bersih anda dengan hasil penjualan anda untuk mencapai peratusan. Peratusan itu mewakili margin keuntungan bersih anda. Sebagai contoh, katakan syarikat anda mencapai penjualan $ 1.5 juta tahun lalu dengan jumlah kos $ 1 juta. Pendapatan bersih anda sama dengan $ 1.5 juta tolak $ 1 juta, atau $ 500,000. Membahagi angka itu dengan $ 1.5 juta meninggalkan anda dengan margin keuntungan kira-kira 33 peratus. Margin keuntungan yang lebih tinggi menghasilkan pulangan ekuiti yang lebih tinggi.

Perolehan Aset

Komponen utama kedua, perolehan aset, mengukur kecekapan perniagaan dalam menghasilkan pendapatan dari asetnya. Hitung perolehan aset dengan mengambil hasil penjualan anda dan membahagikannya dengan jumlah aset anda. Katakan syarikat anda menjana penjualan $ 1.2 juta dengan aset $ 4.6 juta. Anda membahagikan $ 1.2 juta dengan $ 4.6 juta untuk menentukan perolehan aset anda sekitar 26 peratus. Sekiranya perolehan aset menurun, pulangan ekuiti menurun.

Memanfaatkan

Leverage mewakili komponen akhir model keuntungan strategik. Pada hakikatnya, leverage merujuk kepada nisbah hutang-ke-ekuiti, atau berapa banyak hutang yang anda ambil berbanding dengan ekuiti perniagaan anda. Hitung leverage dengan mengambil jumlah liabiliti anda, seperti gadai janji dan garis kredit pusingan, dan membahagikannya dengan jumlah ekuiti anda. Sekiranya jumlah liabiliti perniagaan anda sama dengan $ 2.2 juta dan jumlah ekuiti perniagaan anda adalah $ 5.9 juta, anda akan memperoleh keuntungan sebanyak 37 peratus.

Pulangan ke atas ekuiti

Tentukan pulangan ekuiti dengan mengalikan margin keuntungan bersih, perolehan aset dan leverage. Sekiranya syarikat anda mempunyai margin keuntungan 36 peratus, perolehan aset 40 peratus dan leverage 37 peratus, anda akan memperoleh pulangan ekuiti sekitar 5 peratus. Pulangan ekuiti kira-kira 10 peratus hingga 12 peratus mewakili norma.

Pertimbangan Lain

Model keuntungan strategik sesuai dengan format visual, menjadikannya alat yang sangat baik untuk menunjukkan bagaimana perubahan dalam margin keuntungan, leverage atau perolehan aset mempengaruhi perniagaan. Ia juga menyediakan cara mudah untuk melihat dan menilai perubahan dari masa ke masa. Model perniagaan strategik mengalami masalah bahawa hasilnya hanya dapat dipercayai seperti data asal. Sekiranya perniagaan anda tidak menyimpan rekod yang tepat, angka yang anda dapat dari pengiraan memberikan sedikit nilai.