Apakah Perbezaan Pemegang Saham Pasaran & Bukan Pasaran?

Pemangku kepentingan adalah orang yang mempunyai minat terhadap kejayaan dan kemungkinan kegagalan syarikat. Kepentingan mungkin bersifat dalaman oleh pemilik, pengurusan dan pelabur. Ia juga boleh bersifat luaran dengan kepentingan politik dan masyarakat. Pemangku kepentingan beroperasi di persekitaran pasar atau bukan pasaran, yang bermaksud pihak berkepentingan dalaman beroperasi sebagai komponen dalaman syarikat dan pihak berkepentingan bukan pasaran beroperasi dalam kapasitas luaran.

Definisi Pihak Berkepentingan

Pemangku kepentingan adalah individu, kumpulan, komuniti atau perniagaan lain yang mempunyai kepentingan dalam sebuah syarikat. Kepentingan mungkin bersifat koperasi atau lawan. Biasanya, mereka yang mempunyai kepentingan kewangan bekerjasama, bekerjasama dengan pemimpin syarikat untuk memastikan keuntungan, pertumbuhan dan kejayaan keseluruhan syarikat.

Apabila syarikat tidak melakukannya dengan baik, pihak berkepentingan dalaman mengalami kerugian kewangan, baik di atas kertas atau pada kenyataannya. Pemangku kepentingan adversarial sering menentang beberapa inisiatif yang dimiliki dan didengar oleh syarikatnya. Walaupun pihak berkepentingan luaran dan bukan pasar tidak selalu menjadi lawan, mereka biasanya merupakan kumpulan yang perlu dilamar oleh pihak berkepentingan dalaman untuk membantu memudahkan pertumbuhan di pasaran luar.

Perbezaan Aktiviti Pasaran dan Bukan Pasar

Perbezaan antara aktiviti pasaran dan activitie bukan pasaran s berkisar kepentingan kewangan dalam syarikat itu. Pemangku kepentingan dalaman, pasaran adalah pemilik, rakan kongsi, pelabur dan pemegang saham. Mereka juga termasuk pekerja. Kumpulan pemegang saham dalaman ini mempunyai kepentingan kewangan tersendiri dalam menjayakan matlamat perniagaan. Pemberi pinjaman dan pemiutang juga dianggap sebagai pemegang kepentingan pasaran. Semua aktiviti dirancang untuk mewujudkan pertukaran ekonomi antara syarikat dan pengguna.

Pemangku kepentingan bukan pasaran berpusat di luar organisasi dan tidak mempunyai kepentingan kewangan dalam syarikat. Pemangku kepentingan ini mungkin dipengaruhi oleh kesan ekonomi dari kejayaan atau kegagalan syarikat. Pemangku kepentingan ini merangkumi kumpulan politik, media, masyarakat umum dan perniagaan lain. Semua aktiviti dirancang untuk memberi input, memudahkan atau menyekat pertukaran ekonomi antara syarikat dan pengguna.

Contoh Aktiviti Pasar

Contoh aktiviti pasaran adalah apabila syarikat membuka kedai baru di komuniti baru. Matlamat setiap pihak berkepentingan dalaman adalah untuk membina pertukaran ekonomi - penjualan barang di lokasi baru. Ini termasuk kempen dan pemasaran media, mempekerjakan orang yang tepat untuk mengurus dan bekerja di lokasi dan operasi untuk memenuhi keperluan barang dagangan. Peranan setiap orang secara dalaman adalah mendorong perniagaan masuk, membuat lebih banyak penjualan dan meningkatkan pendapatan untuk menjadikan lokasi baru menguntungkan.

Ketika melihat aktiviti pasar untuk pihak berkepentingan, kekuatan pendorongnya adalah menjana pendapatan. Segala perkara yang perlu difokuskan oleh pihak berkepentingan dalaman adalah membina jalan yang lebih kuat untuk penjualan lebih banyak atau dolar yang lebih tinggi setiap penjualan. Ini boleh menaikkan harga, cross dan upsells atau bahkan langkah pemotongan biaya untuk meningkatkan margin keuntungan.

Contoh Aktiviti Bukan Pasaran

Dengan menggunakan contoh bukan pasaran syarikat yang membuka lokasi baru dalam komuniti baru, kita dapat melihat potensi aktiviti pihak berkepentingan luar. Sekiranya kedai itu adalah kedai tatu yang terletak berhampiran sekolah rendah, pihak berkepentingan bukan pasaran mungkin berpecah belah mengikut minat. Mungkin ada pemimpin masyarakat dalam pengembangan perniagaan yang berusaha untuk mempelbagaikan model perniagaan masyarakat dengan jenis perniagaan baru.

Tindak balas mungkin berlaku oleh ibu bapa dan pemimpin sekolah yang prihatin dengan jarak dan pendedahan kepada watak yang berpotensi buruk. Sekiranya suara masyarakat cukup kuat untuk memprotes dan membuat petisyen, izin bangunan dan perniagaan mungkin tidak dikeluarkan, yang menghalang pembukaan lokasi. Tidak ada perniagaan yang mahu menghadapi masalah ini.

Setiap pemimpin perniagaan mesti menyeimbangkan keperluan dan keinginan pihak berkepentingan pasaran dengan kepentingan pihak bukan pasaran. Tanpa sokongan masyarakat, kemampuan pihak berkepentingan dalaman untuk mendapatkan sokongan masyarakat menjadi sukar. Ini memberi kesan negatif terhadap pertukaran ekonomi dan pertumbuhan syarikat.