Apakah Abstrak PowerPoint?

Abstrak PowerPoint adalah gambaran lengkap dan ringkas mengenai penyelidikan yang diringkaskan dalam dokumen dan bertujuan untuk persembahan slaid. Terdapat empat komponen asas untuk penulisan abstrak. Terdapat pernyataan motivasi atau masalah, kaedah atau prosedur atau pendekatan, hasil atau penemuan atau produk dan, akhirnya, kesimpulan atau implikasi. Abstrak PowerPoint juga mengandungi bilangan slaid yang diperlukan untuk setiap langkah.

Pernyataan masalah

Bahagian pertama abstrak yang kemudiannya akan dibahas dalam persembahan PowerPoint adalah motivasi atau pernyataan masalah. Persoalan mengapa penonton harus mengambil berat tentang masalah atau masalah yang ditunjukkan dalam persembahan PowerPoint. Penyelidikan untuk persembahan harus mengisi jurang praktikal, saintifik, teori atau artistik. Pernyataan masalah ditulis sebagai satu perenggan secara abstrak dan hanya memerlukan satu slaid dalam persembahan PowerPoint.

Prosedur

Kaedah, prosedur atau pendekatan yang diambil dalam persembahan PowerPoint seterusnya digariskan dan diperincikan secara abstrak. Langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan hasil dari penyelidikan disertakan, bersama dengan perincian khusus. Prosedur ini memerlukan sebilangan besar slaid dalam persembahan PowerPoint, kerana setiap langkah mungkin memerlukan langkah yang lebih kecil dan semua perlu disertakan. Maklumat itu harus disampaikan dengan jelas dan ringkas dalam abstrak, untuk mengelakkan terlalu banyak perincian.

Keputusan

Setelah menyatakan masalah, persembahan PowerPoint akan membentangkan dan memperincikan kaedah yang digunakan untuk mencari hasilnya, maka abstrak menunjukkan hasilnya. Bahagian dokumen abstrak ini merangkumi penemuan atau produk akhir yang akan dipaparkan oleh penyelidik dalam persembahan PowerPoint. Hasilnya adalah hasil langsung dari kaedah tersebut, jadi segala kesimpulan datang langsung dari prosedur yang digunakan. Kaedahnya adalah penyebabnya dan hasilnya adalah kesannya. Dalam dokumen abstrak, hasilnya ditulis sebagai satu hingga tiga perenggan. Sebilangan slaid yang sesuai digunakan dalam persembahan PowerPoint.

Kesimpulannya

Kesimpulan abstrak mengambil kira tiga langkah pertama dan memberikan implikasi terakhir untuk penemuan tersebut. Masalah dari langkah pertama dikemukakan pada awal kesimpulan. Kemudian kaedah dan hasilnya diringkaskan. Implikasi yang lebih besar untuk penemuan ini juga disertakan dalam kesimpulan, seperti bagaimana hasilnya masuk ke celah yang diisi oleh masalah. Untuk persembahan PowerPoint, kesimpulan biasanya disajikan sebagai satu slaid untuk menghilangkan kekeliruan dan menyelaraskan persembahan.