Cara Membuka Fail QRP

Fail dengan sambungan fail QRP adalah fail data QuickReport. QuickReport membolehkan pengguna membuat laporan menggunakan HTML, grafik, jadual dan maklumat susun atur halaman. Aplikasi QuickReport membuat fail QRP. Walau bagaimanapun, aplikasi lain dapat membuka dan melihat laporan QRP, seperti SmartQRP, penampil fail QRP perisian percuma, atau aplikasi proprietari seperti Dr. Regener Quick-Report Viewer dan QRP viewer Perisian Responsif.

1

Klik kanan pada fail QRP untuk memaparkan menu konteks Fail.

2

Klik pilihan "Buka Dengan". Tetingkap aplikasi terpasang terbuka.

3

Klik pautan untuk paparan laporan QRP yang dipasang. Laporan QRP dibuka di pemapar.